ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κατασκευαστικές λύσεις για κάθε περίπτωση

Η ΟΙΚΙΟΝ είναι σε θέση να αναλάβει και εξειδικευμένες εργασίες κατά περίπτωση, όπως τοποθετήσεις θερμοπροσόψεων, θερμομονώσεις και υγρομονώσεις, εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης, καθώς και μεμονωμένες οικοδομικές εργασίες (αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθετήσεις κουζινών, βαφές, κ.ά.).